workshop Dovolujeme si vás pozvat na další cestu za poznáním v rámci pětidílného workshopu Cesta hrdiny. 7 května 2024 Fortna, Praha více zde

listen Podcast o obyčejných věcech v neobyčejném světě: Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. Jak může metoda aktivní imaginace podle C.G. Junga pomoci při tvůrčí krizi? více zde

The Hero's Journey V roce 2024 jsme pro vás připravili cyklus workshopů Cesta hrdiny. Typický mýtus hrdinské cesty začíná tehdy, když každodenní život jedince je přerušen vpádem sil, které jsou svou podstatou magické a patří do jiného řádu reality. více zde

young academy

Quest for knowledge in fields, meadows and deserts of the audiovisual landscape.

about

Tvořit znamená hledat. Proč ale hledat sám? V Young Academy nehledáme osvědčené ani nejlepší recepty. Spíše se snažíme propojovat všechny, kteří k tvorbě přistupují s láskou, zvědavostí a upřímností. Základem našich aktivit je otevřený dialog mezi zavedenou a nastupující generací tvůrců.

Ve spolupráci s inovativními brandy připravujeme Director's Workshop, na kterém dostávají začínající režiséři a režisérky příležitost vyzkoušet si práci pro zavedenou značku a vytvořením autorského příběhu přispět k řešení existujícího problému.

Práce s obrazy, zvuky a příběhy může být nekonečně obohacující, ale také vyčerpávající a stresující. Ve spolupráci s Mgr.Jakubem, Zlámaným, Ph.D. se věnujeme péči o duši prostřednictvím Aktivní imaginace. Ve světě, kde je snadné ztratit kontakt se svým vnitřním já, nám hra, tvorba a aktivní imaginace připomínají, že každý z nás je tvůrcem svého vlastního života, schopným objevovat a tvořit nekonečné světy možností.

Young Academy Forum přináší prostor pro networking, přednášky a prezentace, ve kterém místní a zahraniční hosté nabízí ochutnávku svého přístupu k tvorbě.

APA

The Young Academy is a startup project of the Audiovisual Producers' Association (APA), whose mission is to cultivate the working environment in the film and advertising industry.

Péče o duši?

V oboru audiovizuální tvorby kde hranice mezi realitou a fantazií často mizí, je péče o duši nejen důležitá, ale přímo nezbytná.

péče o duši

Práce s obrazy, zvuky a příběhy může být nekonečně obohacující, ale také vyčerpávající a stresující. Tvůrci, kteří se věnují vytváření filmů, videí, hudby či jiných audiovizuálních děl často investují do své práce nejen čas a energii, ale i část své duše. Proto je zásadní najít způsoby, jak pečovat o svou vnitřní pohodu a zachovat si duševní rovnováhu.

Imaginace je klíčovou složkou lidské psychiky, která umožňuje představivost, tvorbu a přemýšlení o možnostech, jež přesahují bezprostřední smyslové vnímání. Tento fenomén je nejen základem uměleckého vyjádření a kreativity, ale hraje i zásadní roli v objevování a osobním růstu.

Ve světě, kde je snadné ztratit kontakt se svým vnitřním já, nám hra, tvorba a aktivní imaginace připomínají, že každý z nás je tvůrcem svého vlastního života, schopným objevovat a tvořit nekonečné světy možností.

Z každodenního světa do říše nadpřirozených divů aktivní imaginace.

Aktivní imaginace

Aktivní imaginace, metoda, kterou vyvinul C. G. Jung nám otevírá dveře do hlubin naší psychiky a kreativity. Tento proces umožňuje, aby naše vnitřní myšlenky, emoce a snění našly cestu do vnějšího světa. Slouží jako most mezi vědomou myslí a nevědomím, umožňující přístup k hlubokým vrstvám psychiky, které jsou obvykle skryté.

Otevírá nám dveře k nekonečnému univerzu obrazů a symbolů, které mohou sloužit jako bohatý zdroj inspirace. Umožňuje nám aktivní dialog s vnitřními archetypy a symboly, které mohou odhalit hlubší vrstvy našeho duchovního bytí. Nabízí možnost objevovat originální vizuální a zvukové motivy, které mohou obohatit nejen náš život, ale také naši tvorbu a posunout ji tak novým směrem.

Jak to probíhá?

Během aktivní imaginace je jedinec v bdělém, ale relaxovaném stavu, kde může vědomě interagovat s obrazy, příběhy a symboly vznikajícími v jeho mysli. Tímto procesem můžeme odhalit nejen nové zdroje inspirace, ale také se vyrovnat s vnitřními konflikty nebo stresy, které mohou brzdit kreativní proces. V neposlední řadě poskytuje aktivní imaginace prostor pro odpočinek a regeneraci.

Ve světě, kde je na tvůrce kladen velký tlak, aby byli neustále produktivní, umožňuje tato praxe odpojit se od vnějšího světa a nalézt klid a obnovu vnitřních sil v bezpečí vlastní mysli.

Tvůrčí proces může být emocionálně náročný, často spojený s pochybnostmi o sobě samém, strachem z neúspěchu nebo kritiky. Aktivní imaginace nabízí prostor pro reflexi a sebepoznání, kde je možné také pracovat se svými obavami a získat větší sebedůvěru. Pomocí této techniky můžeme lépe pochopit své prožívání a naučit se je konstruktivně zpracovávat.

V konečném důsledku tak může péče o duši prostřednictvím aktivní imaginace, zvýšit kvalitu tvorby i života.

The Hero's Journey: VOLÁNÍ

7 května 2024 Fortna (Event)

Dovolujeme si vás pozvat na další cestu za poznáním v rámci pětidílného workshopu Cesta hrdiny.

o programu

The Hero's Journey: VOLÁNÍ
7 Května 2024 (9 – 14) Fortna
Hradčanské náměstí 184/3

Pokud zaslechnete vaše volání například v podobě vnitřního hlasu, zvědavosti, neklidu, nespokojenosti nebo hledáte inspiraci a zajímá vás metoda aktivní imaginace, zveme vás na cestu. Naše první setkání se bude věnovat rozpoznání duševní krajiny, místa kde se na své životní cestě ve svém příběhu právě nacházíte.

Typický mýtus hrdinské cesty začíná tehdy, když každodenní život jedince je přerušen vpádem sil, které jsou svou podstatou magické a patří do jiného řádu reality. Antropolog Joseph Cambell hovoří o tomto vybídnutí k dobrodružství jako „o volání“. Pokud hrdina na toto volání odpoví a přijme je, začíná dobrodružství. Hrdina se vydává z každodenního světa do říše nadpřirozených divů, setkává se tam s úžasnými silami a dosahuje přesvědčivých vítězství. Ze svých tajuplných a dobrodružných cest se vrací se schopností prokazovat dobrodiní svým bližním.

lektor

Na cestě vás bude doprovázet Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D., který absolvoval daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik typu SUR, výcvik v aktivní imaginaci Carla Gustava Junga, supervizorský výcvik ČIS, individuální výcvik v daseinsanalýze. Vede vlastní psychoterapeutickou praxi a působí také na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

účast

Potvrzení vaší účasti či případné dotazy zašlete na email petra@youngacademy.cz. Projekt podpořila Asociace producentů v audiovizi. Úvodní setkání je zdarma a proběhne od 9 do 14 hodin.

Více o cyklu Cesta hrdiny zde.
Více o Aktivní imaginaci zde.
Rozhovor s Jakubem Zlámaným zde.

Pětidílný cyklus workshopů aktivní imaginace.

o programu

Monomýtus hrdinské cesty vychází z průkopnické práce antropologa Josepha Cambella a psychologa C. G. Junga a představuje schéma transformační krize, kterou mohou zažít všechny lidské bytosti. Workshop je strukturován do pěti na sebe navazujících setkání, ve kterých se společně metodou aktivní imaginace vydáme na významná místa na cestě hrdiny.

Cílem workshopu je získání imaginární mapy vaší cesty, integrace archetypů do vašeho života a osvojení metody aktivní imaginace pro váš každodenní život.

Mýty všech kultur světa mají shodnou stavbu, úseky, kterými hrdina na své cestě prochází. Síla mýtických příběhů spočívá v tom, že popisují skryté pochody v naší psychice. Pomocí obrazů a podobenství nám dávají návod, jak se vypořádat s neznámem a obtížemi. Na podvědomé úrovni podobenství hrdiny rozpoznáváme a proto nás tak fascinují.

Většina z nás považuje mýty za fiktivní vymyšlené příběhy o dobrodružstvích, jež prožívají imaginární hrdinové v neexistujících zemích. Práce C.G.Junga a Josepha Cambella ukázala, že toto chápání mytologie je povrchní a nesprávné. Oba prokázali, že pravé mýty jsou projevem základních organizujících principů, které existují v kosmu a ovlivňují veškerý náš život. Jednotlivé kroky cesty hrdiny můžete vysledovat v každém projektu, náročnějším procesu či transformativní události svého života. Při konfrontaci s neznámem či stínem se dotýkáme vlastní smrti. V tomto procesu se vytěsněné části naší osobnosti mění ve zdroj vnitřní síly.

Stejně jako bájný hrdina i my skrze toto setkání umíráme a znovu se rodíme novému vnímání sebe sama a celého světa. Takto získaný „poklad“ si sebou přinášíme zpět do každodenního života. Vše je stejné a přece jiné, protože my jsme jiní.

Stejně jako bájný hrdina i my skrze toto setkání umíráme a znovu se rodíme novému vnímání sebe sama a celého světa. Takto získaný „poklad“ si sebou přinášíme zpět do každodenního života. Vše je stejné a přece jiné, protože my jsme jiní.

termíny

VOLÁNÍ NA CESTU
7. 5. 2024 Fortna, Hradčanské náměstí 184/3
více o setkání zde, (Event)

STRÁŽCI PRAHU
6. 6. 2024 Praha

ZKOUŠKA
12. 9. 2024 Praha

DOBRODINÍ – bytostné já
10. 10. 2024 Praha

NÁVRAT – integrace do života
7. 11. 2024 Praha

lektor

Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. má za sebou daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik typu SUR, výcvik v aktivní imaginaci Carla Gustava Junga, supervizorský výcvik ČIS, individuální výcvik v daseinsanalýze. Vede vlastní psychoterapeutickou praxi a působí také na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Rozhovor s Jakubem Zlámaným zde.

o účasti

Jednotlivá setkání na sebe navazují, proto doporučujeme absolvovat celý cyklus. Úvodní setkání je zdarma, cena za každé další setkání je 1000,- Kč. Pro členy APA - asociace producentů v audiovizi jsou setkání hrazena z dotace.

Potvrzení vaší účasti či případné dotazy zašlete na email petra@youngacademy.cz.

Podcast o obyčejných věcech v neobyčejném světě:

#1
Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D.

Jak může metoda aktivní imaginace podle C. G. Junga pomoci při tvůrčí krizi? Lze kreativně využít denní snění? Co se děje v dnešní Evropě se stavem lidské duše? Chybí nám spojení s posvátnem?

Active Imagination with Jakub Zlámaný

V rámci našich setkání s hosty a lektory Young Academy si Petra Ondřejková povídala s psychologem a psychoterapeutem Jakubem Zlámaným.

Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D. má za sebou Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik typu SUR, výcvik v aktivní imaginaci Carla Gustava Junga, supervizorský výcvik ČIS, individuální výcvik v Daseinsanalýze. Vede vlastní psychoterapeutickou praxi a působí také na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

2023

8 února 2023 Fortna ÚVOD DO AKTIVNÍ IMAGINACE: Tvůrčí krize, nevědomí, archetypy. Co se nachází ve světě za zrakem? Úvodního setkání nabídlo účastníkům prvotní obraz dveří a klíč pro vstup do hlubin jejich nevědomí.

director's workshop

We aim to discover emerging talents among the youngest generation of directors and help them to stay focused on what's most important: filming.

director's workshop

The Young Academy supports young talents in finding their own approach to storytelling. In the world of advertising, a successful creator must withstand a variety of influences while maintaining their unique vision. The Directors Workshop is a place for your ideas to hatch and grow. It is a space for curiosity, doubt, trials, and errors. Because in the creative process, there are no mistakes or absolute right answers.

The Directors Workshop is intended for directors under 35 who want to get hands-on experience working for an established brand and contribute to solving an existing problem by telling a meaningful story. Each year, the workshop is defined by one strong partner – a brand that brings context and themes to the workshop. This year’s format is branded content with a maximum length of 2 minutes.

The selection of workshop participants is based on registered reels in any genre of the following forms: video clip, advertisement, branded content, short film. Selected participants will go through the practical segments of the workshop: the brief day with the workshop partner, group work on the treatment, individual consultations with mentors, and the open pitch presentation of the final work. Up to three of the most interesting ideas will proceed to realization in the professional facilities of established production companies.

The Directors Workshop is a place of open discussion and communication, where a sincere interest in the opinions of others brings inspiration to quality creation. The goal of partnership in advertising is for the creator to understand the client and for the client to inspire the creator.

2022

Digital optimism
How does digitization change people?
Benefits and responsibility

2022 director's workshop

Progress and innovation have always provoked a broad public debate. For some, technological development is a symbol of society’s steady movement forward, while others urge caution. Although it may seem at first glance that these are two separate worlds, emotions and technology go hand in hand. Just as the introduction of electricity and the development of the railways fundamentally changed the world in the nineteenth century, at the beginning of the twenty-first century we are witnessing even deeper changes.

Thanks to the internet, almost the entire world is connected, and a growing portion of our lives is taking place in the virtual space. From year to year, the amount of shared content and joint tasks that require an internet connection is increasing, as are the requirements for connection quality and speed. High-speed network coverage is key to keeping up. But our society is diverse. Some are comfortable with the rapid development of communication technologies and feel like a fish in water on the internet network, while others look at progress with skepticism and worry about whether the machines are going to replace us and whether we can still express love face to face – as we did before.

Whatever our attitude, life without the internet and smart devices is hard to imagine. Digitization has countless dimensions. What are the benefits and challenges for society that come with digital identity, e-learning, online business and culture, augmented reality, the digitization of public services, the internet of things, or remote access to machines? And what does all this mean for an individual’s life story?

partner
T-Mobile

mentors
Přemek Ponáhlý (Wolfberg)
Jan Kalvoda (Wolfberg)
Daniel Růžička
Filip Malásek
Jan Malíř
Petra Vaněk Svarinská
Pavel Picek
Petr Oplatka
Jan P. Muchow

finalists
Adam Martinec
Ondřej Erban

shortlist
Terézia Halamová
Bart Klimsza
David Payne
Valeria Recmanová
David Semler
Insar Shaken
Petr Vlček
Adam Martinec
Ondřej Erban

branded content Dezinformace by Adam Martinec

director Adam Martinec

branded content Ztracený čas, Ondřej Erban

director Ondřej Erban

Young Academy in collaboration with T-Mobile announces winning short films on digital wellbeing | 20 September 2022

watch talk with the directors of the director's workshop 2022
Ondřej Erban, director
Adam Martinec, director
Petra Ondřejková, young academy
Zuzana Netolická, t-mobile
moderated by Ester Geislerová

2019

The entry of young people
from children’s homes into life and employment

2019 director's workshop

Many young adults are struggling through life without the safety net of a loving family. What are the hardships and challenges that these men and women face as they exit children's homes on the verge of adulthood? In 2019, we partnered with the Tereza Maxová Foundation to spark a debate about the discrimination, lack of trust, and loneliness that pervade the lives of these vulnerable members of our society. Fifteen shortlisted directors took part in the script development workshop, and the spot of Prague-based director Jay Walker was selected for realization. In the 60-second ad, we follow the day-to-day struggles of a young girl bullied and marginalized by her peers.

partner
Nadace Terezy Maxové

mentors
Klára Králíčková
Marek Partyš
Martin Přikryl
Tereza Svěráková
Filip Malásek

finalist
Jay Walker

shortlist
Bao-bab
Terézia Halamová
Prokop Jelínek
Jakub Jirásek
Filip Knoll
Adam Kořínek
Amálie Kovářová
Adam Martinec
Jan-Karel Pavlík
Adam Koloman Rybanský
Hannah Saleh
Petr Simon
Jana Smokoňová
Šimon Štefanides
Jay Walker

Thanks to all for the great work!

film Jay Walker

on set

1/5

the finalists

1/2

pitch day

1/7

brief day

1/2

2018

Advertising needs more Women!

2018 director's workshop

A glass ceiling obstructs their career path, and their pay is notably less than that of their male counterparts. Across professions, women face many obstacles, and the fight for an equal society has yet to be won. In 2018, Young Directors seized the zeitgeist and, in collaboration with the Art Directors Club, made it clear that advertising needs more women. Nine directors took part in the workshop, and three were selected to have their works realized: Matyáš Fára, Tereza Vejvodová, and Veronika Jelšíková. The latter won the Main Prize, and her ad was premiered at the annual ADC Creative Awards in Prague.

partner
APA

mentors
Petra Ondřejková
Tomáš Otradovec
Klára Palmer
David Suda
Jitka Bret Srbová
Julie Žáčková

finalists
Veronika Jelšíková
Matyáš Fára
Tereza Vejvodová

shortlist
Oliver Beaujard
Martina Buchelová
Lucie Gukkertová
Emília Ondriášová
Luboš Rezler
Tereza Vejvodová
Kilián Vrátník

Thanks to all for the great work!

film Veronika Jelšíková

film Matyáš Fára

film Tereza Vejvodová

shooting day Veronika Jelšíková

1/5

shooting day Matyáš Fára

1/5

shooting day Tereza Vejvodová

1/6

mentors

workshop

1/7

2017 workshop
ADC Elixir

2017 director's workshop

Participants in the first year of Young Directors were faced with a tricky challenge: to promote the advertising industry itself by advertising a hair growth tonic. The finalists delivered three distinctive takes on the difference between inner and outer beauty.

partner
ADC

finalists
Radim Vaňous
Pavel Soukup
Daniel Konopáč

film Radim Vaňous

film Pavel Soukup

film by Daniel Konopáč

2022 forum

talks, screenings, presentations

2022 forum

The first edition of the inspiring Young Academy Forum was prepared by the Young Academy together with Pragueshorts Film Festival. The Forum included a series of lectures and presentations dedicated to the whole spectrum of approaches to the development and production of short audiovisual works, whether in the field of film, television or commercial production.

The programme in four Prague cinemas (Bio Oko, Kino Světozor, Kino Pilotů, Kino 35) featured the following guests:

Jára Moravec
Jason Felstead
Total Refusal (Robin Klengel a Leonhard Müllner)
Jan Malíř
Petra Vaněk Svarinská
Vica Kerekes
Ladislav Krapek
Jan P. Muchow
Timothée Hochet

The long-term goal of the Forum is to provide the youngest generation of filmmakers with new impulses for creative approaches to audiovisual production and to present innovations in the film medium in a variety of conditions and uses. The project also provides a meeting and networking space for a community of filmmakers who share an interest in the short format and present a selection of distinctive short films to the public.

Young Academy Forum 2022 was made possible with the support of the Association of Producers in Audiovisual, the State Cinematography Fund and T-Mobile.

forum 2022

1/3

forum 2022

forum 2022

1/5

forum 2022

1/5

forum 2022

1/4

watch

jára moravec

directing methods and artistic practice
6. 4. 2022 bio oko prague

The emerging generation of directors shares its work on an interconnected market in which hard-working, talented filmmakers can, with a little luck, significantly reduce the time between their first endeavors and dream jobs for leading international brands. Directors today must be capable of quickly catching people’s attention, building a clearly identifiable style, and not letting up in terms of working pace. Prague-based director Jara Moravec has spent the past several years compiling a strong portfolio and working his way up to creating for the Stink Films, Kode Media, and Hamlet.tv production companies, among others. What forms the foundation for his directing work, and what habits and viewpoints are fundamental to his creative method? Moravec disgusted these subjects in a lecture featuring a case study of one of his past projects.

timothée hochet

calls: from short film to apple tv series
7. 4. 2022 bio oko prague

In 2016, French screenwriter and director Timothée Hochet released his short audio film Calls on YouTube. The story was then adapted for an anthology series on France’s CANAL+ television station, which then led to the creation of an American version for Apple TV in 2021. All three projects share an atmosphere of mystery, tension, and the use of time paradox. Also worth mentioning is Hochet’s decision to work with an unusual, experimental format – essentially a radio play on the television screen. In his talk, Timothée Hochet discussed the path from the original idea of telling a story through telephone conversations to his successful cooperation with Apple TV and its impact on his career as a European filmmaker.

petra vaněk svarinská, vica kerekes and ladislav krapek

the role of the agent and casting director in film and advertising
7. 4. 2022 bio oko prague

What role do the agent and casting director play in relation to the actors within the context of film and advertising? In what ways do agents and casting directors help actors build their careers? Why is professional casting indispensable for the work of directors, and how can this cooperation help those who are just starting their directing careers? All these questions will be discussed with Petra Vaněk Svarinská, founder and director of one of the most important casting agencies in the Czech Republic, agent Ladislav Krapek of LaK Productions, and Slovak actress Vica Kerekes.

total refusal:
robin klengel and leonhard müllner

the gaming environment as an artistic medium
6. 4. 2022 bio oko prague

Austrian art-cinema collective Total Refusal uses the virtual space of computer games to create original audiovisual essays. Operation Jane Walk, for instance, takes us on a guided tour of the streets of New York from the dystopian shooter-em-up Tom Clancy’s The Division, while How to Disappear tests the chances for desertion in the game Battlefield. Simple questions are explored to the extreme, absurd situations are staged in order to push the limits of the rules of the game, or bizarre photorealistic copies of real places form the starting point for an essay-like reflection on various themes that relate to much more than video games and their players.

Since 2018, Total Refusal’s short films have won a number of awards and have been screened at dozens of festivals around the world. Two of the collective’s three filmmakers (Robin Klengel and Leonhard Müllner) discussed their approach to the gaming environment as a cinematic medium, the specific nature of their narrative techniques, and the possibilities offered by working within a creative collective.

jan malíř

vfx from the director’s and producer’s perspective
6. 4. 2022 bio oko prague

The quality of a visual effect is fundamentally influenced by the steps that precede its production. Although it is rarely possible to control all these aspects, it is crucial to be aware of how they might specifically affect the quality of the final work. VFX supervisor and CEO of UPP Advertising Jan Malíř gave a lecture with examples from his wide-ranging experience.

Jan Malíř is a Senior VFX Supervisor and Chief Executive Officer at UPP Advertising, which he joined in the late 1990s. He initially gained experience working with 2D and 3D software before later becoming a Flame artist. The drive to make visual effects as good as possible pushed him further, and he realized that to achieve impeccable results, he needed to be involved not only in the final stage but from the very beginning, to be present during the shoot and to oversee the entire 3D process. He thus became a VFX supervisor with a focus on commercials. He later joined UPP as a partner and became CEO of the advertising department, which now has more than seventy employees. Malíř has worked on large international campaigns with world-class directors around the globe.

česky